המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית הוקם בשנת 1985 במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2001 נקרא המכון על שמם של אנדראה וצ'רלס ברונפמן, ומאז הוא פועל במסגרת הפקולטה למדעי הרוח. מאז שנת 2015 המכון נקרא על שם מייסדו, שלום רוזנפלד. ב-2019 צורף המכון למרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם. 

 

פעילות המכון מיועדת לקדם את המחקר הבינתחומי בתולדות העיתונות והתקשורת היהודית, על לשונותיה וגווניה הרעיוניים, ואת חקר תהליכי התקשורת ופעולת אנשי התקשורת בחברה היהודית או כלפיה. תהליכים אלה מתקיימים זה שלוש מאות שנה ויותר, מהופעת העיתון היהודי הראשון (GazetadeAmsterdam בשנת 1672) ועד העיתונות היומית והמגזינית בת זמננו בישראל ובתפוצות, על אמצעי התקשורת האלקטרוניים וההיפר-מדיה (אינטרנט).

 

העיתונות היהודית, ששיקפה במרוצת ההיסטוריה את הבעיה היהודית הרב-תרבותית והפוליטית המשתנה, העידה על תהליכי המודרניזציה בחברה היהודית, אך גם בישרה אותם ונאבקה למענם. תרומתה חשובה אף בהגנה על זכויותיהם האנושיות והאזרחיות של יהודים כפרטים ובמתן ביטוי למעמדם הלאומי של היהודים, עד לכינון מדינת ישראל ומאז ועד היום. עיתונות זו תרמה לגיבוש התודעה המשותפת בעם על אף הריבוי הלשוני, התרבותי והפוליטי של קיבוצי היהודים בעולם ועל אף ריבוי דרכי הקיום שלו: כדת, כקבוצה אתנית וכלאום במדינת ישראל. במובן זה היא משמשת מקור להבנת תהליכים היסטוריים וחברתיים בתולדות היהודים בעת החדשה.

 

מטרת המכון היא לעודד מחקרים העוסקים בתקופות השונות ובהיבטים השונים של ההיסטוריה הזאת ולהביא חלק מפירותיהם לפרסום בכתב העת קשר, היוצא לאור פעמיים בשנה, ובספרי מחקר היוצאים לאור לפרקים מטעם המכון. המכון יוזם ומעודד מפעלים לקידום המחקר, ההוראה ואיסוף המידע בתחום התקשורת היהודית ומקיים כנסים אקדמיים וסדרות של הרצאות לקהל הרחב לשם הפצת המידע. ברשות המכון ארכיון הפתוח לחוקרים על פי תיאום מוקדם עם מזכירת המכון.

 

לכתב העת קשר לחצו כאן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive