ברוכים הבאים

המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז מקדם מחקר והוראה משותפים ובין-תחומיים בנושאים בעלי חשיבות כלל עולמית
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז מתמקד בסכסוכים בין-אתניים ובין-דתיים ברחבי העולם
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז מעודד חילופי ידע בינתחומיים באמצעות מחקרים חדשניים, כנסים, ועידות והרצאות של חוקרים אורחים

זרקור למרכז דניאל אברהם

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive