ברוכים הבאים

המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז מקדם מחקר והוראה משותפים ובין-תחומיים בנושאים בעלי חשיבות כלל עולמית
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז מתמקד בסכסוכים בין-אתניים ובין-דתיים ברחבי העולם
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים
המרכז מעודד חילופי ידע בינתחומיים באמצעות מחקרים חדשניים, כנסים, ועידות והרצאות של חוקרים אורחים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive