מכונים

המרכז שואף להגביר את שיתוף הפעולה בין מכונים ומרכזים שונים הפועלים באוניברסיטת תל-אביב. לפיכך, מורכבת המועצה האקדמית שלו מראשיהם של שנים עשר מרכזים ומכונים, בעיקר מהפקולטות למדעי הרוח והחברה. המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל, מכון קונפוציוס והמכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס פועלים אף הם במסגרת המרכז. פרופ' גליה צבר מרכזת את הפעילות בתחום לימודי אפריקה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive