המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל

 

המורשת האירופית היא פן חשוב ומרכזי בהוויה של החברה הישראלית: כמחצית האוכלוסייה בישראל מוצאה מארצות אירופה, ולמדינת ישראל אוריינטציה מערבית מובהקת. באוניברסיטת תל אביב פועלים כיום אנשי סגל רבים החוקרים ומלמדים נושאים שעניינם תולדות אירופה ותרבותה. המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל משמש ציר מרכזי לשיתוף פעולה בין החוקרים האלה ודואג לטיפוח ההיכרות עם המורשת האירופית על היבטיה השוניםהיסטוריה, הגות, ספרות ואמנויות – כפי שהתפתחו הן במסגרות הלאומיות באירופה והן במסגרות העל-לאומיות הנמצאות בתהליכי גיבוש.

 

תולדות המכון:

המרכז הבין-תחומי ללימודים בינלאומיים ע"ש מוריס א' קוריאל הוקם באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף פעולה בין הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי החברה, בשנת 1993. מייסד המרכז ומנהלו האקדמי הראשון היה פרופסור שלמה בן-עמי. אחריו כיהנו כראשי המרכז הפרופסורים אלי בר-נביא, גבריאל גורודצקי ויצחק בן-ישראל. בשנת2004  חל שינוי בהדגשים של פעילויות המרכז ושמו הוסב ל"מכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א' קוריאל." המכון פועל עתה במסגרת המרכז ללימודים אזוריים ובינלאומיים ע"ש ס' דניאל אברהם. עד לספטמבר 2014 עמדה בראש המכון פרופ' מרים אליאב-פלדון, והחל ממועד זה מכהנת בתפקיד פרופ' תמר הרציג.

 

ההרצאה וסמינר המחקר הקרובים:

 

ההרצאה השנתית ע״ש מוריס א. קוריאל:

"Prof. Philip Nord (Princeton University): "A Concentration Camp in France: Struthof and the Memory of Deportation

> 2 בדצמבר, 2018, בשעה 16:00. בניין רוזנברג, אולם 002

> הזמנה

 

סמינר מחקר:

"Prof. Josep Capdeferro (Pompeu Fabra University, Barcelona): "Conversos and Judicial Courts in Early Modern Catalonia

> 4 בדצמבר, 2018, בשעה 08:30. בניין גילמן, חדר 319א׳

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive